+1-514-781-2383
×
Asia Canada Immigration Services

ویزای کار

ویزای کار کانادا
اگر کسی تابع (شهروند) یا مقیم دائم (پی آر PR) کانادا باشد می تواند در هر کجای کانادا کار و زندگی کند. این حق توسط بند 2 ماده 6 قانون اساسی 1982 کانادا تضمین شده است. سایر افراد که بر اساس اصل دوم قانون مهاجرت کانادا فرد خارجی Foreign National نامیده می شوند، تحت شرایط خاصی می توانند در کانادا کار کنند.

ویزای کار کانادا چیست؟
قبل از هر چیز باید بدانید که در این نوشته منظور از ویزای کار کانادا نوعی مجوز است که به فرد اجازه می دهد در کانادا کار کند. این مجوز Work Permit نامیده می شود. این مجوز به معنای اجازه ورود به کانادا نیست. اگر کسی از کشوری باشد که برای مسافرت به کانادا نیاز به ویزا داشته باشند، برای آنکه بتواند در کانادا کار کند هم باید ویزا بگیرد و هم مجوز (مگر آنکه از مجوز معاف باشد). اما اگر کسی از ویزای کانادا معاف باشد، برای کار در کانادا تنها باید مجوز کار بگیرد (مگر آنکه از مجوز هم معاف باشد). مجوز کار کانادا به طور معمول یک برگه است که هنگام ورود به خاک کانادا در اختیار فرد قرار می گیرد (یا اگر فرد داخل کانادا باشد معمولا برایش پست می شود). روی برگ مجوز کار، محدودیت های مجوز و تاریخ اعتبار آن به همراه یک سری اطلاعات دیگر ذکر شده است. اگر کسی مجوز کار در کانادا داشته باشد ولی ویزا نداشته باشد و بخواهد به خارج از کانادا مسافرت کند باید برای برگشتن به کانادا ویزا بگیرد (مگر آنکه از ویزا معاف باشد). بیشتر این افراد می توانند در داخل خاک کانادا برای ویزای بازگشت خود اقدام کنند. نظر به آنکه شرایط متفاوتی بر این امر حاکم است، لازم است حتما با یک فرد آگاه در این خصوص مشورت کنید.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید و یا فرم ارزیابی را تکمیل کنید تا شرایط شما برای همه برنامه های مهاجرتی کانادا مورد بررسی قرار گیرد

شانس خود را برای مهاجرت به کانادا با آسیا کانادا تضمین کنید