+1-514-781-2383
×
Asia Canada Immigration Services

روش سرمایه گذاری

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری

 

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری به منظور توسعه اشتغال زایی در کانادا با جذب متقاضیانی ست که دارای تجربه تجاری، بیزینسی و یا توان مدیریتی هستند. این روش مهاجرتی از سوی دولت کانادا تضمین شده است و مبلغ سرمایه گذاری شده بعد از ۵ سال بدون سود بازپرداخت می شود. اگر ارزش دارایی شما بالغ بر دو میلیون دلار کاناداست، ممکن است برای دریافت اقامت از طریق سرمایه گذاری واجد شرایط باشید. برای این منظور دو برنامه سرمایه گذاری در مقابل شما قرار دارد که ما با توجه به شرایط شما یکی از آنها را پیشنهاد خواهیم کرد:

برنامه سرمایه گذاری دولت فدرال (Federal Investors Program) این برنامه در حال حاضر متقاضی نمی پذیرد.

برنامه سرمایه گذاری استان کبک (Quebec Investors Program)

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری استان کبک

 

برنامه سرمایه گذاری استان کبک، به این منظور طراحی شده است که سرمایه گذارانِ واجد شرایط مهاجرت، فرصت دریافت اقامت دائم کانادا را با سرمایه گذاری انفعالی (سپرده بدون دریافت سود برای ۵ سال) به مبلغ 1.2 میلیون دلار کانادا از طریق موسسه های مالی مورد تایید اداره مهاجرت کبک، داشته باشند. این موسسات می توانند از طرف متقاضی با دریافت کارمزد و سود بانکی تعهد سپرده گذاری یک 1.2 میلیون دلاری را از سوی متقاضی انجام دهند.

چه کسانی واجد شرایط این برنامه هستند؟

 

  • ارزش دارایی شما و همسرتان باید بالغ بر دو میلیون دلار کانادا باشد،
  • در پنج سال گذشته حداقل دو سال به مدیریت تمام وقت و کنترل تجارتی قانونی در زمینه های کشاورزی، صنعت و یا تجارت در بخش خصوصی، دولتی و یا سازمان های بین المللی اشتغال داشته اید و یا
  • در پنج سال گذشته حداقل دو سال مدیریت پنج شغل تمام وقت (اداره پنج کارمند که حداقل ۱۹۵۰ ساعت در سال کار کنند) را به عهده داشته اید و یا
  • ترکیبی از شرایط بالا به این معنا که یک سال سابقه کنترل بیزنس و یک سال سابقه مدیریت حداقل پنج شغل تمام وقت را داشته اید،

می توانید برای مهاجرت از طریق سرمایه گذاری اقدام کنید.

نکته: تجربه مدیریت از نظر این برنامه به معنی آن است که متقاضی به طور تمام وقت مسئولیت ها و وظایف مربوط به برنامه ریزی، مدیریت و کنترل مواد اولیه، منابع مالی و انسانی آن بیزنس را به عهده داشته است. به عهده داشتن این مسئولیت ها به عنوان کارآموز، کارورز و یا آموزش های تخصصی مرتبط با دریافت درجه تحصیلی سابقه مدیریت قابل قبول محسوب نمی شود.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید و یا فرم ارزیابی را تکمیل کنید تا شرایط شما برای همه برنامه های مهاجرتی کانادا مورد بررسی قرار گیرد

شانس خود را برای مهاجرت به کانادا با آسیا کانادا تضمین کنید