+1-514-781-2383
×
Asia Canada Immigration Services

روش خود اشتغالی

برنامه خود اشتغالی دولت فدرال

یکی از روش های مهاجرت تجاری به کانادا، مهاجرت از طریق برنامه خوداشتغالی Self-employed Persons است. این روش در دو سطح فدرال و استانی مهاجر می پذیرد. برنامه خوداشتغالی دولت فدرال، برای کسانی است که قصد مهاجرت به هر نقطه ای از کانادا بجز استان کبک را دارند. اگر هنرمند، ورزشکار و یا کشاورز هستید و دست کم دو سال در ۵ سال گذشته به این فعالیت ها مشغول بوده اید و کسب در آمد کرده اید یا در مورد هنر مندان و ورزشکاران در سطح بین المللی فعالیت داشته اید، ممکن است در این برنامه شرایط اقدام را داشته باشید.

خود اشتغال کسی است که:

 • تجربه کاری مرتبط دارد.
 • توانائی اشتغال زائی برای خود را در کانادا دارد.
 • امتیاز لازم را بر اساس فاکتورهای تجربه، تحصیلات، سن، مدرک زبان و انطباق پذیری کسب کند.
 • در تست پزشکی و امنیتی دولت کانادا قبول شود.

تجربه خود اشتغالی باید در 5 سال قبل از زمان ثبت پرونده تا روزی که اداره مهاجرت فدرال در خصوص پرونده تصمیم می گیرد، باشد و شامل سه گروه از افراد می شود:

فعالان فرهنگی

 • حداقل دو سال سابقه کار خود اشتغالی در ۵ سال گذشته در زمینه فعالیت های فرهنگی
 • دوسال سابقه شرکت در فعالیتهای فرهنگی در سطح جهانی
 • ترکیبی از دو دوره یکساله از فعالیت های بالا
 • سب ۳۵ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز (فاکتورهای امتیازبندی: تجربه، تحصیلات، سن، مدرک زبان و انطباق پذیری)

ورزشکاران

 • حداقل دو سال سابقه کار خود اشتغالی در 5 سال گذشته در زمینه فعالیت های ورزشی
 • دو سال سابقه شرکت در فعالیتهای ورزشی در سطح جهانی
 • ترکیبی از دو دوره یک ساله از فعالیت های بالا
 • کسب ۳۵ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز (فاکتورهای امتیازبندی: تجربه، تحصیلات، سن، مدرک زبان و انطباق پذیری)

مزرعه داران

 • حداقل دو سال سابقه کارخود اشتغالی در ۵ سال گذشته در مالکیت و یا مدیریت مزرعه.
 • کسب ۳۵ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز (فاکتورهای امتیازبندی: تجربه، تحصیلات، سن، مدرک زبان و انطباق پذیری)

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید و یا فرم ارزیابی را تکمیل کنید تا شرایط شما برای همه برنامه های مهاجرتی کانادا مورد بررسی قرار گیرد

شانس خود را برای مهاجرت به کانادا با آسیا کانادا تضمین کنید