یک وقفه 90 روزه ی از اول آوریل اعمال شده که شامل همه برنامه های استانی بریتیش کلمبیاست. تقاضاهای جدید در جولای 2015 پذیرفته خواهد شد و گفته شده پروسه بررسی پرونده ها بهبود خواهد یافت و همچنین دامنه قابل قبول رشته های مختلف تغییراتی میکند.

برنامه پذیرش استانی بریتیش کلمبیا در طول این وقفه موقتی همچنان به پذیرش فایلهای مهاجرتی اکسپرس انتری B.C و همچنین برنامه متخصصان حوزه های بهداشتی، پزشکی و برنامه پذیرش خلبانها برای شمال شرق ادامه خواهد داد. پرونده هایی که تا تاریخ 31 مارچ 2015 فایل شده اند همچنان در طول این وقفه بررسی خواهند شد. وقفه مورد نظر از تاریخ اول آپریل تا اول جولای اعمال خواهد شد.

مقامات استانی بریتیش کلمبیا اعلام کرده اند که تغییراتی که اعمال میشود بمنظور بازتعریف روش جدید بررسی فایلها صورت میگیرد تا سیستم جدید پذیرش مهاجران هماهنگی بهتری با نیازهای کار بریتیش کلمبیا داشته باشد و پروسه بررسی پرونده ها نیز بهبود یابد.

خانم باند گفت: برنامه استانی بریتیش کلمبیا برنامه مهمی است که بمنزله یک راه کلیدی جهت اقامت دائم کانادا برای کارگرانی میباشد که تصمیم به آمدن و زندگی در بریتیش کلمبیا و تشکیل خانواده و شرکت در توسعه اجتماعی B.C دارند. تغییرات در این برنامه پذیرش استانی بمنظور کمک به رشد اقتصادی از طریق جذب نیروهای کاری که بشدت مورد نیاز میباشند و همچنین جذب کارآفرین هایی که آمادگی سرمایه گذاری فوری دارند صورت میگیرد. این برنامه برای سال 2015 تعداد 5،500 پرونده میپذیرد که از هم اکنون تعداد متقاضیان بیش از این تعداد است. ما به همکاری با مقامات فدرال برای جذب کارگران و کارآفرین های مورد نیاز برای توسعه اقتصادی بریتیش کلمبیا ادامه میدهیم.

Leave a comment